Тусгай зөвшөөрлийн ил тод байдал


Олборлох салбарын компанийн үйл ажиллагаа нь хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг авснаар эхэлдэг. Тиймээс ч лиценз олголт, шилжилттэй холбоотой аливаа асуудлыг ил тод болгох нь уг салбарын ил тод байдлыг хангахад чиглэсэн эхний алхам юм. ТАН эвслийн зүгээс лиценз олголт, лицензийн шилжилт хөдөлгөөнийг ил тод болгохын төлөө ажиллаж байгаа билээ.

Олборлох салбарт бүтээгдэхүүн хуваах, тогтвортой байдлын, хөрөнгө оруулалтын, хувь нийлүүлэгчийн зэрэг олон гэрээ компани, төр засгийн хооронд байгуулагддаг ба уг гэрээ хэлцэл нь тухайн баялгийг ашиглахдаа жинхэнэ өмчлөгч болох иргэдэд ашгийн ямар хувь нь ноогдохыг тодорхойлоход онцгой үүрэгтэй байдаг. Тиймээс ч эдгээр гэрээ хэлцлийн ил тод байдлыг хангах, хэлэлцээ хийх явцыг олон нийтэд нээлттэй, ил тод болгоход ТАН эвсэл онцгой анхааран ажиллаж байна.

Олборлох компаниуд төр засагт хэдий хэмжээний төлбөр төлж байгааг баялгийн эзэд болох иргэд мэдэх нь уг салбарын үүрэг ролийг тодорхой болгох, хүлээн зөвшөөрөхөд онцгой ач холбогдолтой. Компаниудын төлсөн төлбөр, засгийн газрын хүлээн авсан орлогыг ил тод болгох явдлыг ТАН эвсэл гол зорилгоо болгосон тул Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлагыг Монгол улсад хэрэгжүүлэх үйлсэд идэвх чармайлттай оролцож байна.

Гэрээний ил тод байдал


Олборлох салбарын ил тод байдлын төлөө төрийн бус байгууллагуудын эвслийн УРИАЛГА

Хаалттай бөгөөд олон нийтийн хяналтаас ангид олборлох салбарыг нээлттэй, тунгалаг болгох нийтлэг зорилгын дор Монголын иргэний нийгмийн төлөөлөл болох 16 төрийн бус байгууллага нэгдэн Олборлох салбарын ил тод байдлын төлөө ТББ-уудын эвсэл байгуулж үйл ажиллагаагаа эхэлснээ зарлаж байна.

Олборлох үйлдвэрлэл, ялангуяа уул уурхайн салбар манай эдийн засгийн тулах цэг байсаар ирснийг манай эвсэл хүлээн зөвшөөрөхийн хамт энэ салбарын үр өгөөжийг нийгмийн тусын тулд илүү их нэмэгдүүлэх бололцоотой бөгөөд шаардлагатай гэж үзэж байна. Үүний тулд өнөөг хүртэл хаалттай байсан салбарын ашиг орлого, уул уурхайн компаниудаас улс, орон нутгийн төсөвт төлж ирсэн татвар, хураамжийн дүн мэдээг бүрэн хэмжээгээр олон нийтэд ил тод тайлагнадаг болгохын төлөө эвсэлд нэгдсэн иргэний нийгмийн байгууллагууд тууштай тэмцэх болно. Манай эвсэл олборлох салбараас Засгийн газрын олж буй орлого, түүний зарцуулалтад олон нийтийн хүчтэй, үр нөлөөтэй хяналт тогтоохын төлөө байна.

Дэлгэрэнгүй

ТАН эвслийн твиттер @PWYPMgl


Биднийг Twitter-т дагана уу
You must be logged in to add gadgets that are only visible to you